Fagsamling i Brüssel

22. til 26.april:

INTRO INNHERRED TIL BRÜSSEL (TRØNDELAGS EUROPAKONTOR)

Deltagere: Traineer (Anniken, Ole Jørgen, Kari og Morten), koordinator Kari-Anne, Heidi Wang (Kunnskapsparken AS) og styreleder i Intro Innherred, Eivind Elnan.

Brüsselturen ble en suksess både faglig og sosialt! Vi hadde et utrolig flott opphold i regi av Trøndelags Europakontor v/Stein Ivar Mona. Overordnet tema for turen var: “Norge og EU – hvilke påvirkningskanaler finnes og hvordan utnytte disse?”

I løpet av noen hektiske dager hadde vi foredrag med viktige aktører i Brüssel. Gjennom dette har vi fått med oss svært nyttig kunnskap om EU og Norges forhold til EU.

Foredragene:

  • Trøndelags Europakontor v/Stein Ivar Mona
  • Statoil v/Hans Åsmund Frisak
  • EFTA v/Pål Hvistendahl
  • EEA Financial Mechanisms
  • NHO i Brüssel v/John Anders Henriksen
  • Generaldirektoratet for energi og transport v/Håvard Malvik