Rekruttering

22.september 2005: KARRIEREDAGEN NTNU

Fra Intro Innherred deltok Kari og Morten sammen med koordinator Kari-Anne Vik-Mo. Vi gjennomførte den tradisjonelle karrieredagen med utdeling av twist og PR for traineeordningen. Vi fikk mye positiv respons fra studentene!