Technoport

19. til 22.oktober 2005: TECHNOPORT – TEKNOLOGIFESTIVAL I TRONDHEIM

Anniken hadde ansvaret for en felles stand for ulike bedrifter fra Innherred.