Nye traineer søkes!

– Traineejobben gir unge mennesker en unik mulighet til å bygge seg et nettverk som vil ha stor verdi for dem senere i karrieren. Dette er rett og slett en mulighet for høyskole- eller universitetsutdannede for å få en flying start i yrkeslivet, sier Anne Peggy Schiefloe, som startet i koordinatorjobben ved nyttår.
nyhetssak6601


Les mer på T-A.no, 16. januar 2007