Fagsamling januar 08

INNHERRED RENOVASJON IKS

ecopro152328. januar samlet traineene seg hos Innherred Renovasjon til månedens fagsamling. Dagen ble startet med at alle traineene fortalte hvilke prosjektet de arbeidet med.

Traineene ønsket å starte et uformelt sosialt forum for oss i Intro Innherred og andre unge tilsatte i regionen. Resultatet ble en “første tirsdag i måneden treff”. Første treff blir i februar.

Per Jarle Eriksen, direktør i Innherred Renovasjon informerte om bedriftens oppbygning og forretningsside. Neste foredrag var ved Odin Krokstad, daglig leder ved Ecopro. Etter en teoretisk innføring i Ecopro anlegget, dro vi opp til Ecopro anlegget i Skjørdalen.

Der fikk vi se teorien i praksis gjennom en omvisning. Anlegget er enda ikke klart til drift, men vil være i full drift i løpet av våren 2008.