Fagsamling mai

Intro Innherred sin fagsamling for mai fant sted 22.mai på Fylkets Hus. Tema for dagen var prosjektering og prosjektøkonomi.

Første foredragsholder var Even Ystgård som er spesialrådgiver ved Nord-Trøndelag Fylkeskommune innenfor Regional utvikling. Etter en kort innledning om Nord-Trøndelag som fylke ble fokuset rettet mot dagens tema, prosjekt og prosjektøkonomi. Ystgård tok for seg diverse ulike aspekter rundt temaet prosjekt, både styrker og svakheter, kostnadsoverslag og finansiering, samt føringer for hva den regionale utviklingsavdelingen kunne finasiere og hva en søknad bør innehold.

Etter lunsj var det Knut Baglo prosjektleder ved Innherred Vekst og Proneo sin tur til å snakke rundt dagens tema. Baglo starter med å snakke litt rundt prosjekt før det ble en gjennomgang av prosjektplanen som traineene hadde skrevet for sitt felles prosjekt. Og med en kritisk gjennomgang av prosjektplanen med konstruktiv kritikk ble det en lærerik dag for alle traineene.

Dagen ble avsluttet med en kort runde rundt bordet hvor traineene fikk fortelle litt om hva de driver med hos sine bedrifter.