Traineer på Stiklestad

introstiklestad14745“Verdifulle opplevelser på Innherred” var tema for dagen som fant sted på Stiklestad den 29. oktober. Anne Haga, daglig leder ved Innherred Reiseliv, startet dagen med å orientere om hvilke tilbud som finnes innenfor reiselivet i Nord-Trøndelag.

Etter en nydelig lunsj viste videre Viggo Iversen, markedssjef ved Stiklestad, hvordan Stiklestad med Olav Haraldsson i spissen har satt spor både nasjonalt og internasjonalt. Samlingen gav en anledning til å bli bedre kjent i regionen, og samtidig diskutere utfordringer og muligheter for reiselivet i Nord-Trøndelag.

introstiklestad23767