Kurs i stressmestring

Fagsamlingen i mars handlet om stressmestring, hvor Per Morten Hjemgård fra Puzzle Learning presenterte problemstillinger og øvelser i stressmestring. Traineene deltok aktivt i diskusjonene etter oppfordring fra Per Morten. Temaene som ble diskutert var den “varme angsten” som får oss til å prestere godt og kildene til dette presset. Videre gikk Per Morten over til definisjonen av stress og hvordan det kan påvirke den enkelte.

For å mestre stresset, ble det gjennomgått forskjellige tiltak for å strukturere og effektivisere hverdagen ved å ha visse planer og prioriteringer. Utenom hverdagen og i omstilling opplever man endringsangst. Denne angsten er som regel knyttet til konsekvensene av endring vi er engstlige for. Traineene ble ganske oppmerksomme på at de endrer arbeidsgiver opp til tre ganger i løpet av to år, så de får god øving på å mestre endringsangsten.

Det oppstod en aktiv diskusjon om koblingen mellom selvfølelse og selvtillit, for det er ikke alltid det samme. Til sist kom vi til opplevelsen av flytsonen (kongefølelsen), som flere knyttet opp mot det som oppstår i forbindelse med den “varme angsten”.

Traineene fikk et veldig variert bilde og mange forskjellige innfallvinkler på hvordan vi mestrer stress i jobb og fritid både fra hverandre og fra Per Morten som vil sikkert være nyttig i mange sammenheng.