Samling hos Fylkesmannen i Nord Trøndelag

Tirsdag 5. mai var vi i Intro-Innherred samlet for fagdag hos Fylkesmannen på Statens Hus i Steinkjer. Vi ble ønsket velkommen av informasjonsrådgiver Robert Morberg . Videre fikk vi, fra et historisk perspektiv, en innføring i hvem og hva Fylkesmannen er av Roald Huseth, mens Arnt Robert Haugan som er fungerende kommunaldirektør presenterte avdeling for Kommunal og administrasjon.

Etter en kort pause kom to jurister og to pedagoger fra Oppvekst og Utdanning og ga oss en grunnleggende innføring i deres arbeidsoppgaver. Etter lunch fikk vi en gjennomgang av hva slags arbeidsoppgaver avdeling for Sosial, helse og barnevern tar seg av. Til slutt var representanter fra Landbruksavdelingen og Miljøavdelingen innom og vi fikk et godt og variert påfyll av både generell og spesiell kunnskap. Etter samlingen ble de fleste av oss med på å ta turen opp til Oftenåsen. Dette var en fin tur hvor vi på toppen fikk en flott utsikt over hele byen