Månedssamling hos Statens vegvesen 21. oktober

Statens vegvesens ledergruppe hadde satt av en halv dag spesielt for Intro Innherred sin traineegruppe. Vi fikk innblikk i Statens vegvesen sitt daglige virke og de utfordringer de møter. Vi fikk et tydelig inntrykk av at etaten bryr seg om og er aktivt opptatt av vegsikkerhet og det å forebygge ulykker på norske veger. Det var en svært interessant presentasjon fra en etat som trenger mange sivilingeniører i årene framover.

 

00469steinkjertrafikkst statensvegvesen673336208

 

Statens vegvesen