20.10.2010 – Månedssamling hos Norske Skog

håndfull ferske og like mange 2009-traineer møtte opp hos Norske Skog på den klingende datoen 20.10.2010. Der ble vi godt mottatt av Ingeborg, nåværende trainee i en av Nord-Trøndelags største industriarbeidsplasser.

Besøket startet med en introduksjon av Norske Skog ved informasjonssjef Odd Einar Aarmoo, der ble blant annet nøkkeltall for 2009 presentert og hvordan framtidsutsiktene i papirindustrien ser ut. Dette ble fulgt opp av dialog med traineene der Norske Skog Skogns rolle i Nord-Trøndelag ble diskutert og hvilke assosiasjoner som gjøres rundt bedriften.

Deretter var det lunch, fortrefflig sådan, som ble fulgt opp av en omvisning inne i papirfabrikken. Her fikk traineene observere hele prosessen fra hvordan trefiber fra grantømmer og returpapir blir foredlet gjennom et intrikat system og store papirmaskiner, hvor det til slutt holder en slik kvalitet at de kan rulles opp på store leveringsklare papirruller.

Dagen ble avsluttet med en faglig del der traineene fikk en innføring i styringssystemet ved Norske Skog Skogn. Dette gikk i hovedsak ut på å definere hva som egentlig er god ledelse og om det finnes en fasit for hva som er en god leder. Dette innebar diskusjon traineene i mellom og forslag til hva lederskap krever. Norske skog har et ledelsesopplæringsprogram hvor det fokuseres på 10 punkter for god ledelse som traineene ble introdusert for.

Vi takker for en flott dag på Skogn!

skogn