Månedssamling hos Stjørdal Kommune 18.01.2011

traineerweb

18. Januar var vi på månedssamling hos Stjørdal Kommune. Her presenterte kommunen seg som arbeidsplass og både karrieremuligheter og boforhold ble diskutert. Stjørdal Kommune skal i årene fremover ta inn over 1000 nye arbeidstakere, og allerede iløpet av våren skal de ta inn en ny trainee.

Marthe Abelsen Strømmen fortalte om sine erfaringer med å være trainee i Stjørdal Kommune. Vi fikk også omvisning og informasjon om Næringsparken i Stjørdal. Næringsparken ble etablert høsten 2009. Den er et samarbeid mellom Proneo AS, Gjensidige Stjørdal Brannkasse, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, SIVA, Stjørdal Næringsforum, Sparebank 1 Midt-Norge og Fokus Bank. Aktivitene i bedriftene spenner fra blåskjelloppdrett til forretningsjus, og i alt er nå nærmere 30 ansatte inne i de tidligere lokalene til lensmannskontoret i Gjensidigegården i Kjøpmannsgata.

 

Les mer om oppholdet vårt her.