Kurs i Retorikk og Presentasjonsteknikk 25.10.11

Tirsdag 25.10 var vi det tid for høstens andre samling. 20 motiverte traineer og ledere fra Intro Innherred og Trainee Namdalen ble møtt med ”Det er min dag i dag” da vi inntok plassene på fagsamlingen på Heia Gjestegård.  Temaene var  retorikk og presentasjonsteknikk og foredragsholder var Hanne Falstad. Hanne har bred erfaring som foredragsholder og prosjektleder både i og utenfor Trøndelag.

Tema før lunsj var retorikk. Hanne fokuserte på retorikkens grunnstener og på hvordan vi kan bruke en kombinasjon av logos-, ethos- og pathos-argumenter for å få gjennomslag for våre synspunkter.

Hanne snakket dessuten en god del om improvisasjon og om hvordan teknikken: ”Fortid-Nåtid-Framtid” kan brukes til å strukturere foredrag som må tas på sparket.

Etter dette fikk hver og en av oss anledning til å prøve ut teorien i praksis ved å holde improviserte foredrag om tilfeldig valgte tema.

Etter en flott lunsj med både varm og kald mat fikk var temaet presentasjonsteknikk. Hanne var både veileder og inspirator da hun med stor engasjement beskrev nyttige teknikker som kan brukes når man står foran et publikum. Vi fikk også eksempler på hva som kan gjøre presentasjoner dårlige.

Etterpå fikk hver og en anledning til å prøve seg i en mer eller mindre forberedt presentasjon av et valgt tema.

De som ønsket det, fikk nyttige innspill og tips til forbedringer av egne prestasjoner.

En særdeles vellykket dag ble avrundet med en bedre middag hos et trivelig vertskap på Heia Gjestegård.

Traineer og ledere fra Intro Innherred og Namdalshagen, pluss foredragsholder Hanne Falstad

Traineer og ledere fra Intro Innherred og Namdalshagen, pluss foredragsholder Hanne Falstad