Samling med Trøndelags Europakontor i Brüssel 27.3

Torsdag 27. mars var alle vi som skal til Brüssel samlet på VIP-senteret på Verdal for å få en prebriefing av representant fra Europakontoret Mari Røsten. Mye informasjon skal fordøyes i løpet av studieturen til EU-hovedstaden, så tidligere erfaringer har vist at en liten introduksjon i forkant er nyttig.

Mari kom fra Trondeheim hvor hun nå har en “hjemmeperiode”, selv om hun til vanlig oppholder seg i Brüssel. Hun tok for seg de forskjellige instansene som Europaparlamentet, Europarådet og Europakommisjonen og forsøkte å gi et bilde av hvilke roller de ulike delene av EU-systemet har.

Det ble også tid til å komme med ønsker om tema til det faglige programmet og “lobbying” var et område som flere av traineene kunne tenke seg å høre mer om. Vi fikk også noen tips angående turistattraktraksjon o.l., og reisefeberen har i stor grad begynt å slå rot etter denne formiddagen. Samlingen ble som vanlig avsluttet med en god lunsj.

 

Mari Røsten, trainee ved Trøndleags Europakontor.

Mari Røsten, trainee ved Trøndleags Europakontor.