Kurs i effektiv kommunikasjon 12.04

Torsdag 12. april var satt av til heldagskurs i effektiv kommunikasjon ved Norske Skog på Skogn. Dagen startet med en kort presentasjon av Norske Skog ved informasjonssjef Odd Einar Aarmo hvor han blant annet tok for seg nåsituasjonen i papirbransjen i Norge og internasjonalt, siden Norske Skog eksporterer store deler av sin produksjon. Vi fikk også høre hvilke utfordringer de har, og vi fikk høre kort om fremtidsutsiktene ved fabrikken på Skogn.

Deretter fikk Stine Dahlen Kvalvaag, som var kursholder denne torsdagen, ordet. Kurset i effektiv kommunikasjon bestod av en blanding av foredrag og egne erfaringer. Stine fortalte villig om sine erfaringer i kontakt med ledere i forbindelse med coaching, noe som ga oss et bilde av mangfoldet av problemstillingene innen kommunikasjon i flere bedrifter. Spesielt viktig var det å anerkjenne prestasjoner og gi ros, både for seg selv og til andre. Dessuten la kursholder stor vekt på det at man måtte være modig nok til å spørre dersom det var noe man lurte på i en arbeidssituasjon. Antagelser og det at man ikke snakker sammen på en tilfredsstillende måte er årsak til mange misforståelser og konflikter i arbeidslivet som kunne vært unngått.
Vi fikk også trening i hvordan man skulle utnytte de ressursene som medarbeidere er, både ved å høre etter hva den andre snakket om uten å være forutinntatt og å stille spørsmål underveis. Vi fikk blant annet i oppgave å gå sammen i par og fortelle om noe som hadde skjedd oss den siste tiden, tidsrammen var 2 minutter. Ved første gjennomgang skulle den andre personen bare sitte og høre, mens man ved neste gjennomgang skulle stille spørsmål og være oppriktig interessert. Vi opplevde raskt at dette var en veldig enkel metode for å bedre kommunikasjon på, og dette var en enkel øvelse for å påpeke akkurat dette. Sammen med flere andre punkter vi skulle ta med oss hjem og øve på, gjorde dette at kurset var veldig lærerikt og nyttig. Så nå er det bare opp til oss å utnytte all denne nye lærdommen.

På slutten av dagen fikk vi være med Jostein, som er trainee på Norske Skog, på en omvisning i produksjonslokalene. Vi gikk hele veien fra mottaket for returpapir, langs papirmaskin 3 (som er den nyeste) til vi så at papiret ble pakket inn og fraktet på skinner til havnen klar for eksport.