Månedssamling hos Fylkesmannen i N-T og NAV 03.

Torsdag 3. mai var traineene samlet på Statens Hus i Steinkjer for å få høre mer om medlemsbedriftene; Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og NAV N-T som begge er lokalisert på Statens Hus. Roar Veiseth som er direktør for administrasjonsavdelingen tok i mot oss, og begynte med å fortelle litt om Fylkesmannens historie og embete. Fylkesmannen er underlagt de statlige departementene og har som oppgave å iverksette og påpeke statlig politikk i Nord-Trøndelag. Med andre ord er Fylkesmannen Kongens og regjeringens representant i fylket. De forskjellige underavdelingene ble presentert forløpende og vi fikk et oversiktelig bilde av de forskjellige ansvars- og arbeidsområdene.

Roald Huseth presenterte kommunalavdelingen. Deres oppgaver har fokus på rettsikkerhet, klagesaksbehandling (kommunale vedtak på byggesaker eksempelvis), lovlighetskontroll (kontrollere om vedtak som blir tatt i kommunestyret er lovlig). Avdelingen fører også tilsyn med kommuneøkonomi, og tar en sentral rolle i de tilfellene hvor kommunene har økonomiske utfordringer. Samfunnssikkerhet og beredskap er også et viktig område som avdelingen har ansvar for.

Kristian Wibe presenterte landbruksavdelingen. Denne avdelingen er relativt stor hos FMNT med 20-25 stillinger. Deres hovedoppgave er å passe på at den norske landbrukspolitikken blir gjennomført i Nord-Trøndelag. I tillegg er de med på å rapportere og foreslå endringer for landbrukspolitikken. Nord-Trøndelag står for 11 % av matproduksjonen her i landet. Fylket vårt har samtidig kun 2,8 % av landets befolkning. Da er det bekymringsverdig at innen 2020 vil vi kunne forvente at antallet gårdsbruk går fra 1000 til 500. Jord, skog og bygdeutvikling er også ansvarsområder på denne avdelingen.

Miljøavdelingen ble presentert av Jon Haugen. Her jobbes det med mye forskjellig og i Nord-Trøndelag er eksempelvis bevaring av elvemusling og salamander fokusområder på fiskeforvaltningssiden. Forurensning og naturvern er hovedarbeidsområdene.

Randi Segtnan presenterte oppvekst og utdanningsavdelingen. Her er det 11 ansatte som jobber med å følge opp den nasjonale politikken innenfor barnehage og utdanningsområdet. Tilsyn, klagesaksbehandling, informasjon og veiledning, eksamen, nasjonale prøver og tilskuddsforvaltning er en stor del av deres hovedoppgaver ved denne avdelingen.

Videre gikk turen ned noen etasjer til NAV. Her presenterte Vidar Ferstad (rådgiver og stedfortredende fylkesdirektør) NAV Nord-Trøndelag. Fylkeskontoret består av ca 20 ansatte og NAVs hovedoppgave er å få flere i arbeid og aktive, og færre på stønad. Vi fikk også høre litt om hvordan NAV er bygd opp, og Marthe som har vært trainee der fortalte litt om sine arbeidsoppgaver hos NAV.

Vi avsluttet formiddagen med en god lunsj i regi av NAV, samt interessante diskusjoner vedrørende sosiale tjenester, pensjon osv.

Vi takker for oss og gleder oss til neste samling om ca en måned. Da reiser vi til Brussel