Bedriftsbesøk hos Trønder-Avisa

Torsdag 22. november var det duket for høstens første bedriftsbesøk. Trønder-Avisa i Steinkjer tok i mot oss, og vi startet besøket med en bedre lunsj i avisas kantine (som for øvrig for bare noen år siden var avisas trykkeri).img1015

Etter en omvisning i de innbydende lokalene, fikk vi et svært god, grundig og engasjerende foredrag fra avisas sjefsredaktør og adm.dir Arve Løberg. Han tok oss bl.a. igjennom avisas historie, samfunnsansvar og konsekvensene av at de aller fleste papiraviser i dag mister annonseinntekter. Trønder-Avisa møter denne utfordringen med pågangsmot, nytenkning, omstrukturering og (dessverre) nedbemanning. Løberg snakket i den forbindelse om hvordan han som øverste leder arbeider for at nedbemanningsprosessen skal skje på en god og ryddig måte for alle parter. Dette var det svært interessant å få innblikk i. Å være til stede, bruke tid og å være etterrettelig var stikkord som stod sentralt i den forbindelse.

Markedssjef Harald Hustad orienterte oss deretter mer om hvordan markedet for papiravisene har endret seg radikalt bare de siste 3-5 årene og om avisas markedsstrategier på bakgrunn av dette. Dette utfordrer dem til å tenke nye måter å lage avis og annonsering på, og vi fikk avslutningsvis innblikk i noen mulige scenarioer for framtidig avisannonsering. Spennende!

Intro Innherred vil takke Trønder-Avisa, og spesielt Kirsten Torgersen Tronstad, Arve Løberg og Harald Hustad, for at vi fikk komme på besøk!