Studietur til Brussel 26. – 28. mai 2014

Søndag 25. mai til onsdag 28. mai var Intro Trainee på studietur til Trøndelags Europakontor i Brüssel. Traineene reiste ned allerede på fredag for å nyte en frihelg i EU-hovedstaden. Helgen ble brukt til å utforske det Brüssel har å by på av kultur, mat og drikke og byen sviktet ikke på disse områdene.

Fra mandag til onsdag hadde Trøndelags Europakontor lagt opp et meget bra faglig program for traineene. Representanter fra blant annet ESA, EFTA, den norske EU-delegasjonen, KS og Statoil snakket om ulike temaer knyttet til EU og hvordan EU påvirker Norge og norske interesser. I tillegg stilte NATO opp for å gi et innblikk i en annen organisasjon som har hovedkontor i Brüssel.

Det faglige nivået i forkant av turen var sprikende hos traineene og statsviterne i gruppa hadde åpenbart en fordel. Etter en grundig innføring i det politiske systemet i EU, fikk likevel også resten en god forståelse for hvordan det prosessene i Brüssel går for seg. Hovedlærdommen fra turen er at det som skjer i Brüssel har enorm påvirkning på alle samfunnslag i Norge og at man må være tidlig ute i de politiske prosessene for å ha mulighet til å påvirke.

Onsdag ettermiddag reiste traineene hjem til Trøndelag, full av informasjon om EU og Brüssel og med mange gode minner. Alle var enige om at det hadde vært en bra tur.

Trøndelags Europakontor har også skrevet om traineenes besøk på sine hjemmesider, og link til denne finnes her

mid-norway

Referat fra dagens fagsamling deles av Anders og Pål Gunnar