Oppstartsamling for kull 9 og 10 på Stiklestad 16. og 17. september

16. og 17. september hadde Intro Trainee oppstartssamling for kull 9 og 10. Formålet var, som alltid ved oppstartssamlinger, at traineene skulle bli bedre kjent.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) er ny medlemsbedrift i Intro Trainee og det var hyggelig både for Traineene og SNK å få tid til å bli kjent med hverandre. Traineene ble presentert for SNK sin daglige drift og for noen av kulturminnene SNK forvalter.

I løpet av de to dagene fikk traineene (og traineesjefen Marit) konkurrere i middelalderaktiviteter, smake på ekte vikingmjød fra Inderøy og spise god, kortreist mat både til lunsj og middag.

På siste dag var det blant annet omvisning i Stiklestad kirke. Her fikk deltakerne presentert historien om Olav den Hellige gjennom kirkens veggmaleri.

Etter gjennomført omvisning og etterfølgende lunsj ble det konstatert at målet om å bli bedre kjent var nådd og med det var det bare å se frem til neste traineesamling.