Månedsamling hos Sparebank1 SMN Levanger 17. desember

Onsdag 17/12 var det ny traineesamling i regi av Intro Trainee, denne gangen hos Sparebank 1 SMN på Levanger. Her fikk vi en innføring i hvordan Sparebanken er bygd opp og opererer, før vi fikk litt dypere innføring i næringsøkonomi, personlig økonomi og pensjon. Dette er tema som alle burde ha grunnleggende kunnskap om, men som de færreste kanskje bruker nok tid på. Spesielt pensjon må man kunne si er høyaktuelt i NTE om dagen, så her traff de midt i blinken. Deltakere/kursholdere fra Sparebanken var Olav Salater, Einar Rønningen og Tone Kvernmo.samlingSMN