Mini-workshop med tema “Hvordan starte egen bedrift?”

Sara Kveli Skjervø fra NærUng åpnet samlingen med å fortelle om NærUng og deres arbeid knyttet til å jobbe, bo og leve i Nord-Trøndelag. Astrid Skogseth Fuglesang fra Steinkjer Næringsselskap og KultLab var også med som foredragsholder denne dagen.

Videre ble traineene delt inn i to grupper for å arbeide med bedriftsutvikling. Innledningsvis ble idemylding vektlagt for å komme fram til en forretningside. Denne ideen ble videreutviklet og satt i et konkret system ved hjelp av Osterwalders forretningsmodell, basert på on-stage og back-stage-dimensjoner.

I etterkant ble forretningsideene presentert og diskutert i plenum.

Videre viste Sara og Astrid hvordan man praktisk registrerer en bedrift (via altinn.no). Virkemiddleapparatet og andre relevante verktøy i forbindelse med oppstart av bedrift ble også presentert.