Fag- og månedssamling hos Kværner, Verdal

Referat fra samling hos Kværner Verdal AS
Onsdag 20.januar 2016
Til stede: Ane Caspara, Sunniva, Marianne, Hege, Johan Olav, Martin, Christina, Lisa, Intro trainee: Marit, KultLab: Astrid,
Til stede fra Kværner: Randi Gresset HR ansvarlig, Erik Stiklestad leder Engineering Structural Solutions og Monica Nubdal fra administrasjonen.

09.20-10.10

  • Oppstart av den interne delen av samlingen. Presentasjonsrunde av traineer på grunn av tilkommen ny NTE-trainee Marianne.
  • Faglig del: Tema: Ett budskap – ett minutt – hvordan pitche en ide på kort tid. Bra faglig forberedelse fra Astrid som tok oss gjennom en presentasjon av hvordan man kan selge inn ideer på kort tid. En av tingene vi lærte var at det er viktig å holde fokus på budskapet, og ikke deg selv. En «elevator pitch» er ikke det samme som en apell. Viktig å kjenne sitt publikum man presenterer ideene for. Kropp – stemning – retorikk er viktige faktorer i kommunikasjonen
  • Deretter fortsatte den faglige delen med en kommunikasjonsøvelse. Sammen to og to skulle traineene velge en ide som de skulle pitche for hverandre på mindre enn ett minutt. Tilbakemeldingene var gode og reflekterte. En artig øvelse hvor Ane og Lisa, Johan og Martin, Christina og Hege, og Sunniva og Marianne var par.

10.15-12.00

– Oppstart av bedriftsspesifikk del. Randi, Erik og Monica tok oss gjennom en innholdsrik og interessant del hvor vi fikk se nærmere på bedriften og de ulike prosessene i fabrikasjonen. Presentasjonen var fargerik med filmer og modeller, og var derfor godt tilpasset et publikum hvor ikke alle nødvendigvis har god kjennskap til bransjen.

– Randi redegjorde for Kværner Verdal AS sin historie og ga oss mye informasjon om hjørnesteinsbedriften som har holdt på siden 1970 og laget nærmere 50 jacket for oljeindustrien. I tillegg har de prøvd å tilpasse produksjonen til andre områder og laget nærmere 50 jackets for plassering av vindmøller til havs.

– Ett av temaene som ble diskutert nærmere var etterspørselen og behovet for faglærte arbeidere. Dessverre sliter også Kværner Verdal AS med rekruttering av yrkesfaglærte og de jobber derfor tett opp mot videregåendeskoler, NAV og rådgivningstjenester. Det er viktig at ungdom gjør riktige valg for fremtiden, og dessverre kan det se ut til at status ofte har en sammenheng med ungdoms valg. Dette var interessant for flere av traineene som jobber med relaterte tema i kommuner og fylkeskommuner.

– Fra kl. 10.55 begynte Erik Stiklestad sin presentasjon av engineering, design og metode som er hans arbeidsområder. Basisen i dette arbeidet munner ut i hvordan verftet ser ut. Erik vektla en grundig gjennomgang av produksjonsprosesser og lokaler for å hjelpe traineene med å se helheten i arbeidsprosessene som foregår ved verftet. Erik redegjorde for noen nye teknologier og løsninger som Kværner har vært i front med å utvikle, og betegnet dette som en av styrkene til Kværner Verdal AS, som er en av oljenæringsbedriftene som har vunnet flere kontrakter og står støtt i en utfordrende og presset periode. Erik redegjorde også godt for noen av de tidligere prosjektene hvor det var nytt og utfordrende for Kværner Verdal å masseprodusere slike store jacket. Prosjektet var veldig viktig for læring og utvikling og dette prosjektet var derfor veldig særegent. Det var flere traineer som stilte spørsmål om både konstruksjoner, teknisk utforming, gjennomføring av prosjekter, anbudsrunder og Kværner etiske ansvar i forhold til dette, og alle spørsmål ble godt besvar av Randi og Erik.

– Underveis ble det avholdt en liten pause. Etter pausen begynte Erik med å gå nærmere inn i arbeidsprosessene og hvordan de går fra design (Oslo), komponentfremstilling (ofte til leverandør), og deretter til sammenstilling (Verdal). Maling og komponentsammenstilling foregår hovedsakelig ved verftet i Verdal, og det ble fremhevet at designavdelingen hos Kværner er en viktig del av de kan oppnå kontinuerlig forbedring da det er kontinuitet i designgruppen. Dette er viktig for Kværner Verdal da det besittes mye erfaring og kompetanse som er viktig i anbudsprosessene og designprosessene som har vært avgjørende for at Kværner Verdal AS har vunnet flere kontrakter.

– Avslutningsvis av den bedriftspesifikke delen inne Erik trekker frem lokal rekruttering som et av de viktige fortrinnene for at Kværner Verdal AS beholder kompetansen i bedriften. Derfor er de veldig opptatt av traineeordningen som er med å styrke dette. Erik mener det er viktig å trekke hjem folk etter endt studier, men forteller at det også er derfor de har opprettet et kontor i Trondheim.

12.00-12.20 ble det avhold lunsj i kantinen ved Kværner Verdal AS sine lokaler på veftet. Her fikk vi servert påsmurte skiver med roastbiff og laks/eggerøre.

12.30 -13.40 ble det avhold en omvisning av verftet til Kværner Verdal AS. Sesjonen begynte med at alle sammen måtte ikle seg kjeledress/bukse/jakke, vernesko, vernebriller, vernehjelm, og vernehansker og besøksvest. Dette var til de besøkendes glede veldig gøy. Deretter gikk omvisningen ut og ble hovedsakelig avholdt i M2 (M3) hvor det foregår mye sveising av leggene til understellet. Leggene blir påsveiset ulike små og store deler før leggene deretter sendes til maling. Vi fikk en god omvisning som skisserte ulike prosesser fra klargjøringer (brenning/ merking), egen fabrikasjon av stål (foregår i mindre grad), innkjøring av større legger som klargjøres for flere sveiserunder. Traineene fikk gleden av å se mange fagarbeidere i situasjoner og arbeidsmetoder som er veldig ulike i forhold til de fleste av traineene. Dette var lærerikt og informativt og øker bevissthet og respekt for andre yrkesgrupper. Besøket ble avsluttet med at vi takket for oss og deretter ble fulgt tilbake til omkledning.

kvaernerslide_kvaerner