Fagsamling «Videregående kurs i kommunikasjon- hvordan holde en god presentasjon»

Den 16 mars ble det gjennomført en ny fagsamling med kommunikasjon som tema. Samlingen ble holdt på NTE og Johan Einar Bjerkem fra KultLab ledet oss igjennom dagens faglige del.
Vi reflekterte i plenum over ulike problemstillinger og utfordringer i vår hverdag. Vi var innom litt forskjellig der «gode» og «dårlige» kommunikasjonsteknikker var i fokus. Vi reflekterte blant annet over retoriske sammenhenger mellom amerikanske politikere samt hvordan maktstrukturer påvirker intern kommunikasjon i egen organisasjon. Vi lærte teknikker for å kunne formidle et budskap på en god måte, og hvordan vi kan bli mer bevisst på eget kroppsspråk og uttrykk. Avslutningsvis holdt vi en presentasjon på 30-60 sek for resten av gruppen og fikk konstruktive tilbakemeldinger på dette.

Videre denne dagen ble det en god lunsj og en kaffekopp før vi fikk besøk av Vidar Segtnan fra Trøndelags Europakontor. Han fortalte litt om dagsaktuelle utfordringer for både Norge og EU.

Totalt sett var det en flott dag en nyttig fagdel og sosialt påfyll!