– En spennende mulighet

Tina Løvsletten er trainee hos fylkeskommunen gjennom Intro Trainee. Hun oppfordrer andre som har muligheten til å gjøre det samme.

_mg_9315Etter 10 år borte fra Steinkjer med studier, reiser og jobb, ønsket Tina og familien å ta over hjemgården hennes i Sør-Beitstad. Gode karrieremuligheter var en viktig forutsetning for å kunne flytte hjemover.

– Intro Trainee virket som en særs god mulighet til bli bedre kjent med næringslivet i nærområdet og bygge et godt nettverk med bedrifter og andre traineer, forteller Tina.

Variert arbeidshverdag
Tina er utdannet siviløkonom med hovedprofil energi, miljø og naturressurser, og er nå ansatt i kollektivtrafikk og samferdsel hos fylkeskommunen. Selv om både bransje og fagområdet skiller seg noe fra utdanningen, får hun stadig brukt utdanningen i det daglige arbeidet._mg_9353 I det første halvåret som trainee har hun blitt godt kjent med samferdselsområdet, og spesielt kollektivtrafikk.

– Jeg er heldig som har en leder som ser viktigheten av å være oppdatert på kunnskapen på området. I tillegg har jeg blitt inkludert i prosjekt angående sammenslåingen med Sør-Trøndelag, forteller Tina og legger til at det er spennende dager med sammenslåing av trøndelagsfylkene som en del av arbeidshverdagen.

– Jeg har lært mye om hvordan det er å jobbe i en politisk organisasjon, og får oppleve fylkessammenslåingen og endringene sammenslåingen medfører på nært hold. I tillegg har jeg blitt kjent med en god gjeng med traineer, som jeg alltid ser frem til å treffe på samlinger.

Fornøyd arbeidsgiver
_mg_9367 Fylkeskommunen består av flere avdelinger, og arbeidsoppgavene på huset strekker seg fra jus og økonomi til kulturminner. Det finnes derfor et hav av muligheter i fylkeskommunen. Tinas inntrykk er at traineer blir ansett som en vanlig ansatt, og får ansvar deretter. Det er derfor gode muligheter til å påvirke innholdet i egen arbeidshverdag, og det er også rom til å ta på seg ansvar, noe avdelingsleder for Samferdsel, Terje Skrattalsrud, bekrefter.

– Vi gir dem mulighet for en bred opplæring innenfor vårt fag samferdsel. Etter hvert får de gradvis et fagansvar innenfor det feltet de ble rekruttert til, sier Skrattalsrud som er meget fornøyd både Tina og mulighetene
traineeordningen gir for arbeidsgivere.

– Ta sjansen!
Skrattalsrud forteller at erfaringene så langt er at kandidatene tenker langsiktig og ønsker å etablere seg regionen, og blir en viktig ressurs hos arbeidsgiver.

_mg_9415– Vår erfaring så langt er at vi får motiverte og lærevillige kandidater som ønsker seg til Innherred. Vi kan anbefale andre bedrifter til å bli med på ordningen fordi de får tilgang til mange svært godt kvalifiserte kandidater som ofte har med seg et godt nettverk og dessuten etablerer et godt nettverk i regionen gjennom perioden i Intro Trainee.

I tillegg til erfaring fra arbeidsgiver, innebærer det å være en Intro trainee at du er med på fagsamlinger og bedriftsbesøk 10-12 ganger i året. Intro Trainee har i høst hatt flere samlinger, blant annet kommunikasjonskurs på NTE, fagsamling med tema “Fra ide til business” og eget julebord. Samlingene brukes også aktivt til å diskutere positive erfaringer og eventuelle utfordringer som traineer opplever.

Tina vil sterkt anbefale andre å søke traineestilling gjennom Intro Trainee.

– Ta sjansen! Traineestillingen gir gode muligheter for å bli godt kjent med næringslivet i Trøndelag, i tillegg til å gi faglig påfyll og et godt nettverk, avslutter Tina.

Her kan du lese mer og søke på Intro Trainee. Søknadsfrist i 2017 er 13. februar.