Fagsamling på Bjerkem 28. februar 2017

Tirsdag 28. februar hadde vi fagsamling for traineene på Bjerkem i Henning. Tema for samlingen var “Møteledelse – med fokus på prosess”. Astrid Skogseth Fuglesang hadde det faglige ansvaret, og det var mye engasjement og god stemning på Bjerkem denne dagen. Vi gleder oss allerede til neste gang.