Fagsamling med tema Prosessledelse 21. mars

Den 21. mars møttes alle traineene til fagsamling på Bjerkem med tema “Prosessledelse som verktøy”. Vi startet dagen med en nydelig lunsj med hjembakt brød fra gårdens eget korn, samt mye annet godt lokalprodusert pålegg og tilbehør. Videre jobbet vi med temaet i nesten 3 timer, hvor vi gikk mer detaljert til verks på dette med å være prosessleder, samt møteprosessen generelt. Som vanlig i kursene i regi av KultLab så jobbet traineene med case, og planla ved hjelp av gode verktøy reelle møter som kunne vært gjennomført i jobbsammenheng. Traineene meldte tilbake om at dette var et svært spennende tema som de gjerne kunne tenkt seg enda mer påfyll av.

En flott dag på Bjerkem, og vi gleder oss til neste samling som skal legges hit i juni.