Stor interesse for traineestillingene også i 2018 – 265 søkere!

Intro Trainee har mottatt 265 søknader til årets traineestillinger. Vi er fantastisk godt fornøyde med både antallet og kvaliteten på søknadene, og er i gang med en spennende prosess med intervju og innstillinger etter hvert.

Vi har som ambisjon å bli ferdige med utvelgelsen av intervjukandidater før påske, men ser at dette mest trolig vil drøye litt over påske. Til dere som har søkt, så er det bare å være tålmodig litt lenger, også gir vi alle som har søkt beskjed når vi har avsluttet prosessen.