Kombinert fag- og månedsamling Stiklestad Nasjonale Kultursenter 22. august

Den 22. august møttes kull 13 og kull 14 for den siste samlingen med disse to kullene før nytt traineeår starter 1. september. Fra å være en gruppe på 10 personer, er denne nå redusert til 6 ettersom mange er over i faste jobber. To av de siste av gruppens traineer som er i ferd med å avslutte traineeløpene sine hadde også fått tilbud om fast jobb, så nå har alle fra kull 13 fått seg fast jobb. DET er vi glade for!

Fram til lunsj hadde vi en faglig del med tema: Presentasjonsteknikk. Her hadde som vanlig Astrid Skogseth det faglige ansvaret. Alle fikk trening i å presentere/pitche, både med tanke på kroppsspråk, oppbygning, tidsbruk og innhold. En nyttig økt for alle! Vi spiste en nydelig lunsj i restauranten på Stiklestad, og videre fikk vi en presentasjon og omvisning på Stiklestad av avdelingssjef Ingegerd Eggen. Stiklestad er en av Intro Trainees medlemsbedrifter. Det var veldig spennende å få detaljert innsikt i Stiklestad som historisk sted, historien om Olav den Hellige, samt kjennskap området. Omvisning på Stiklestadir og det nye middelalderbygget var også veldig interessant, og kanskje ender vi opp med et julebord der i nærmeste framtid?

Jim Andre og Andreas ønskes lykke til videre på karriereferden! Takk til alle for en fin dag på Stiklestad!