Månedssamling hos Kværner Verdal 26. april

Den 26. april møttes traineene på Kværner Verdal for en presentasjon av, og omvisning på Kværner.

Jan Arne Berg som er direktør for Piping Technology-delen av Kværner startet med en spennende presentasjon av Kværner Verdal. Kværner Verdal er mest kjent for design og produksjon av jackets (stålunderstell til oljeplattformer), men har også mange prosjekt innenfor piping. Teknologi tilknytting kaldbøying av rør brukes innenfor mange ulike bransjer, blant annet til vannrensingsystem og innenfor oppdrettsbransjen. Det var en utrolig spennende presentasjon som ga et godt bilde av mange av Kværners prosjekt både i inn- og utland.

Videre fikk vi høre fra de to traineene Torstein og Anders som nå jobber på Kværner, om deres hverdag som traineer på Kværner. Det var spennende å høre om hvordan de får benyttet sin kompetanse i praksis gjennom arbeidsoppgaver tilknyttet både logistikk og design. Den faglige delen av programmet ble avrundet med en fin omvisning på verftet. Høydepunktet var å få se en ferdigstilt jacket på nært hold som hadde sin siste dag på Verdal før den skulle sendes med båt til Valhall-feltet dagen etterpå.

Samlingen ble avsluttet med en god og hyggelig lunsj i kantina på Kværner.

Takk til Kværner for en flott og lærerik dag på Verdal.