Fagsamling: Lederen – å fasilitere den vanskelige samtalen

Den 30. november var en fulltallig gjeng traineer samlet på InnoCamp på Steinkjer for å få litt faglig påfyll. Astrid Skogseth fra KultLab var kursholder, og tema for dagen var “Lederen – å fasilitere den vanskelige samtalen”. 

Fredrik som er trainee i SteinkjerBygg, tok først en omvisning med oss på InnoCamp, som er et relativt nytt bygg på Steinkjer som huser både  studenter og næringsliv. Fredrik er godt kjent på InnoCamp og har kontorplass og en sentral rolle i administrering av bygget.

Kurstimene gikk fort med en engasjert gjeng traineer, og en dyktig kursholder i Astrid. Det gikk i refleksjoner over egen kompetanse som leder, hva definerer en god leder, og ulike lederstiler. Relasjonsledelse, begeistringsledelse og ledelse med mennesker i sentrum er interessante vinklinger, og sett i sammenheng med “konflikt på jobben”, så ble det mange gode diskusjoner. Noe av det viktigste vi tar med oss i et lederperspektiv etter denne dagen var viktigheten av “å lytte” og “å stille åpne spørsmål”. 

Etter kurset ruslet vi over til restauranten Famille, og spiste en herlig julelunsj med dessert. God stemning rundt bordene og det ble en fin avslutning på høsthalvåret.