Avinor

Avinor er et statlig eid aksjeselskap under Samferdselsdepartementet og har ansvaret for de statlige lufthavner og flysikringstjenesten i Norge.

Avinor bidrar til at rundt 40 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner på en sikker og effektiv måte. 3000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Dette inkluderer tårn og kontrollsentraler, bakketjeneste og utvikling av servicetilbud ved lufthavnene. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på lufthavnene og i 2012 hadde Avinor, Trondheim lufthavn Værnes en omsetning på 570 millioner kroner.

Værnes er en av Midt-Norges største arbeidsplasser. Rundt 1500 mennesker har sitt daglige virke her, ca. 180 av disse arbeider i Avinor. En rekke nasjonale og internasjonale virksomheter opererer fra lufthavna, som for eksempel flyselskaper, Securitas, TRN, Budget, 7-eleven m.fl. Værnes er en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling for å møte regionens behov. Avinor har ansvar for den operative driften av lufthavna og Avinors avdelinger på Værnes kan grovt sett deles opp i fire:

  • Lufthavnoperative tjenester – Har ansvar for brann- og redningstjenester, brøyting og vedlikehold av hele flyplassområdet, og vedlikehold av alle kjøretøyer.
  • Teknikk- og kundeservice – Teknikk har ansvar for teknisk- og bygningsmessig infrastruktur. Under kundeservice finner vi renhold, ID-kontor og servicesenter.
  • Marked og kommersiell utvikling – Driver med forretningsutvikling, markedsføring og kommunikasjon, forhandling av kontrakter, eiendomsforvaltning og terminalkonsept.
  • Plan og utbygging – Planlegger lufthavnens utvikling i forhold til utbygginger og leder utbyggingsprosjekter.

Hver dag passerer om lag 12 000 reisende gjennom terminalene. Trondheim lufthavn Værnes har nærmere 58 000 flybevegelser årlig og håndterer ca. 4 millioner passasjerer i året. Værnes er en internasjonal flyplass med over 800 000 passasjerer som reiser direkte til og fra utlandet per år. Værnes håndterer en av Europas mest trafikkerte strekninger, strekningen Trondheim – Oslo.

Intro Trainee sin kontaktperson i Avinor er Bente Gresseth.

Avinors nettside: http://www.avinor.no/