Ecopro

Ecopro er et moderne og fremtidsrettet anlegg som sluttbehandler organisk avfall, og er ny medlemsbedrift fra 2015 

PIONER PÅ OMRÅDER

Som et av de første anleggene i Norge av sitt slag, ble Ecopro etablert i 2002. I Oslo er tilsvarende anlegg i oppstartsfasen.

Kildesortering, energi-/materialgjenvinning og kretsløpstankegang var grunnleggende elementer ved etableringen. Ecopro eies av Statkraft Varme AS og 51 kommuner i Midt-Norge, som samarbeider om å behandle ca 30.000 tonn/år kildesortert matavfall og slam på en fremtidsrettet og miljømessig forsvarlig måte. Ecopros eiere tenker langsiktig og har investert 180 mill kroner i et høyteknologisk lukket biogassanlegg med minimal ekstern luktpåvirkning, som foredler avfall til bioenergi og næringsrike biogjødselprodukter. Anlegget startet opp i mars 2008 og tilfredsstiller de strengeste nasjonale og internasjonale krav til behandling av de fleste typer organisk avfall. Ecopro er et enestående bevis på at norske kommuner kan samarbeide om bærekraftige løsninger på avfallsproblemet.

Ecopro

Ecopros nettside: http://ecopro.no/