Helse Nord-Trøndelag

Helse Nord-Trøndelag er ny medlemsbedrift i Intro Trainee fra 2018, og vi ser frem til et spennende og godt samarbeid i årene fremover. 

​Helse Nord-Trøndelag HF (helseforetak) har ansvaret for at 190 000 innbyggere i vår region tilbys spesialisthelsetjenester av høy kvalitet innen fysiske sykdommer (somatikk) og psykiatrisk helsevern. Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Stjørdal og DPS Kolvereid er våre enheter. I tillegg drifter vi AMK-sentralen og ambulansetjenesten.

Helse Nord-Trøndelag HF har om lag 3 600 ansatte fordelt på 2 750 årsverk. Gjennom våre sykehus leverer vi spesialisthelsetjenester til cirka 140 000 innbyggere i Trøndelag. 23 kommuner i Nord-Trøndelag, Osen og Roan i Sør-Trøndelag og Bindal i Nordland. Budsjett for 2016 er på nærmere 3,3 milliarder kroner

Hovedoppgaver:

  • Pasientbehandling
  • Forskning
  • Utdanning av helsepersonell
  • Opplæring av pasienter og pårørende

Visjon:

På lag med deg for din helse

Verdier:

Vårt verdigrunnlag bygger på trygghet, respekt og kvalitet. Det betyr:

  • Trygghet for tilgjengelighet og omsorg
  • Kvalitet i prosess og resultat
  • Respekt i møte med pasienten.

Helse Nord-Trøndelags nettside: https://hnt.no/