T:Lab

 

T:lab tilbyr gründere og etablerte bedrifter bistand i arbeidet med å utvikle og kommersialisere gode forretningsideer

NETTVERK: Vi kobler på riktige rådgiverne, nyttige samarbeidspartnere og potensielle investorer.

AKSELERASJON: Vi hjelper gründere med å finne kunder, kapital og kompetanse. Dette gjør deg i stand til å kommer raskere framover med din forretningsidé.

ÅPEN INNOVASJON: Vi hjelper etablerte bedrifter med potensial for og ambisjoner om utvikling og vekst til å organisere sitt utviklingsarbeid etter prinsippene for åpen innovasjon.

Intro Trainee sin kontaktperson i Kunnskapsparken er Håvard Belbo.

 

T:Labs nettside: http://www.kunnskapspark1.no/