Kværner Verdal

Kværner ASA er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshoreolje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Kværner er en internasjonal leverandør som planlegger og realiserer noen av verdens mest krevende prosjekter som en foretrukket partner for olje- og gassoperatører innenfor både opp- og nedstrømsvirksomhet, industriselskaper, samt ingeniør- og fabrikasjonsleverandører.

Kværner Verdal er et heleid datterselskap av Kværner ASA. Bedriften ble etablert i 1970, og er en stor og viktig hjørnesteinsbedrift på Innherred med omlag 800 ansatte.

Kværner Verdals leveranser av stålunderstell gjennom mer enn 40 år er en suksesshistorie. Et avgjørende element i dette er at vi har etablert en gjennomføringsmodell som integrerer Engineering, Innkjøp og Fabrikasjon (EPC) optimalt.

Ett av datterselskapene er Kværner Piping Technology som er Kværners spesialverksted for kaldforming av rør. I tillegg utøver selskapet prefabrikasjon, installasjon og trykktesting av rørsystem både for offshore og landbasert industri.

Kværner er en stor og aktiv bidragsyter til lokalsamfunnet på Innherred. Intro Trainee sin kontaktperson i Kværner er Harald Myrland.

Kværner har hatt Intro-trainee siden 2005.

Kværner Verdals nettside: http://www.kvaerner.com/