Næringsforeningen i Trondheimsregionen

NiT er en interesseorganisasjon som jobber for og med næringslivet i Trondheimsregionen. Deres oppgave er å styrke og tilrettelegge for næringen i regionen. NiT har i dag 1700 medlemsbedrifter, en dobling sammenlignet med antall medlemmer i 2007.

Næringsforeningen i Trondheimsregionen har historie tilbake til 1862 da 47 kjøpmenn dannet en handelsforening. Siden da har organisasjonen uavbrutt utviklet seg til å bli den NiT vi kjenner i dag. I 1999 går foreningen over fra å være en handelsstandsforening, til å representere alle typer bransjer da man så behovet for samhandling på tvers av næringene.

I 150 år har NiT jobbet med å sikre:
– Tilfredsstillende kapasitet for frakt av varer på sjø, jernbane og vei.
– Tilgang på nok og stabil kapasitet.
– Kompetanse gjennom et godt utdanningstilbud.
– Kamp mot nasjonale regler/lover/privilegier som hindrer handel i Trondheim.

NiT`S LØFTER TIL MEDLEMMENE
1. VÆRE EN PÅDRIVER I NÆRINGSPOLITIKKEN:
NiT er partipolitisk nøytral og jobber utelukkende med saker som har direkte innvirkning på næringslivet i Trondheimsregionen.
2. VÆRE EN ATTRAKTIV MØTEPLASS:
NiT jobber aktivt med å tilrettelegge for nettverk og nyttige kontakter, tilby møter, seminarer og arenaer som kan bidra til internasjonal kompetanseoppbygging. Og som pådriver av internasjonale aktiviteter. I 2016 ble det gjennomført 148 møter og seminarer med til sammen 10.997 møtedeltakere.
3. SAMLE NÆRINGSLIVET I ET LØNNSOMT FELLESSKAP.
NiT har 24 fagråd som involverer omtrent 250 ledere fra regionens nærings- og arbeidsliv. De jobber på dugnadsbasis til det beste for fellesskapet, og er en viktig ressurs for utviklingen av et sterkt næringsliv i Trondheimsregionen.

Satsingsområder i 2018 vil blant annet være Kommersialisering av teknologi, Tilgang til relevant kompetanse og Internasjonalisering av næringslivet.

NiT’s nettside: http://www.nitr.no/