Norske Skog Skogn

Bli med på det grønne skiftet og utnyttelse av fornybare ressurser

Norske Skog Skogn er blant verdens største produsenter av avispapir med kapasitet på 500.000 tonn papir pr. år, hvor 85% eksporteres.

Bedriften jobber aktivt for det grønne skiftet og global sirkulærøkonomi gjennom å skape verdier av fornybare råvarer. Vannkraft, grantrær og gamle aviser

blir til nytt avispapir og avløpsvannet blir til biogass.

Bedriften har 350 ansatte, spennende oppgaver og varierte arbeidsdager i flerfaglig miljø. Stor lærebedrift, lærlinger i mange forskjellige fagområder.

We create green value – vi skaper grønne verdier

Sammen skaper vi regionens mest attraktive bedrift gjennom verdiskapning i verdensklasse basert på fornybare naturressurser.

Norske Skog Skogn er ny medlemsbedrift i Intro Trainee fra 2021.

 

Norske Skog Skogns nettside: https://www.norskeskog.com/Business-units/Europe/Norske-Skog-Skogn