Skanska Husfabrikken

Skanska Husfabrikken er lokalisert på Steinkjer og leverer ferdigmoduler og elementer til blant annet boliger, barnehager, skoler, fengsler, helsehus, butikker og anleggsbrakker/rigg. De leverer både inn i Skanska Norges prosjekter, men også til eksterne byggherrer og kunder. Alle moduler og elementer produseres under tak i fabrikken på Steinkjer. Dette sikrer en kontrollert og rask fremdrift og leveranse for våre kunder. Byggetid og byggekostnad går ned, mens produktkvaliteten går opp.

Skanska Husfabrikken er ny medlemsbedrift i 2020, og vi ser frem til et godt samarbeid framover.

Skanska Husfabrikkens nettside: https://www.skanska.no/hva-vi-gjor/spesialister-og-datterselskaper/skanska-husfabrikken/