Sparebank1 SMN

Sparebank1 Gruppen (etablert i 1996) samordner prosjektene, forvalter merkevarene og eier produktselskapene som opererer i det norske markedet. Sparebank1 Gruppen har ansvar for et omfattende banksamarbeid som gir stordrifts- og kompetansefordeler.

Sparebank1 SMN er en av eierne av Sparebank1 Gruppen. Hovedkontoret til Sparebank1 SMN er i Trondheim, og det er lokale kontorer fra Aure i sør til Bindal i nord. Intro Trainee sin kontaktperson i Sparebank1 SMN er Olav M. Salater.

Sparebank1 SMNs nettside: http://www.smn.no/