Steinkjerbygg

Steinkjerbygg eies av Steinkjer kommune og foretaket er kommunens redskap for bygging av ulike bygg samt byfornyelse i sentrum.

Steinkjerbygg KF har også ansvar for kjøp, forvaltning, drift, vedlikehold og renhold knyttet til boliger, formålsbygg og eiendom forøvrig.

Steinkjerbygg har rundt 100 ansatte og består av flere selskap som eier 43 formålsbygg, over 700 kommunale boliger og flere kontorbygg.

Det samlede arealet på byggene er på 250 000 m2.

Steinkjerbygg er ny medlemsbedrift i 2020, og vi ser frem til et spennende samarbeid framover.

Steinkjerbyggs nettside: https://steinkjerbygg.no/