Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK)

Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (SNK) ble opprettet som nasjonal knutepunktinstitusjon fra 1996, og har spesielt ansvar for formidling av kunnskap om Olav Haraldsson, om slaget på Stiklestad i 1030 og omkring den delen av norsk historie og samfunnsutvikling som kan knyttes til Stiklestad og Olav den hellige.

I kultursenterets virksomhet inngår helårlig middelalderformidling, Spelet om heilag Olav, utstillinger, skoletjeneste og kulturhusvirksomhet. Et stort folkemuseumsområde med 30 antikvariske bygninger inngår også i kultursenterets virksomhet.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter er organisert som et aksjeselskap hvor Verdal kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune eier 50 prosent av aksjene hver.

Siden 2004 har Stiklestad Nasjonale Kultursenter ansvar for drift av konsolidert museum i søndre del av Nord-Trøndelag, som i tillegg til virksomheten på Stiklestad består av Egge museum, Stjørdal museum, Levanger museum og Nils Aas Kunstverksted.

SNK har i overkant av 40 ansatte og årlig besøker rundt 160 000 mennesker de fem museumsenhetene.

Stiklestad Hotell er bygd som en integrert del av kulturhuset på Stiklestad, og driftsselskapet er et heleid datterselskap av Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS.

bilde rytterstatue

Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK)s nettside: http://stiklestad.no/