Stjørdal kommune

Stjørdal kommune ligger 35 km nord for Trondheim. Kommunen består av kommunedelene Skatval, Hegra, Lånke og sentrumsområdet Halsen. I sentrumsområdet bor ca. 12 000 av kommunens innbyggere.  Per 1. juni 2011 var kommunens innbyggertall 21 828. Trondheim Lufthavn Værnes er Midt-Norges hovedflyplass, og ligger i Stjørdal kommune. Flyplassen er landets 3. største.

Det er over 2 000 bedrifter og næringsdrivende i Stjørdal som sysselsetter vel 8 000 arbeidstakere. Stjørdal kommune er i sterk vekst. En viktig oppgave er å tilrettelegge for nye virksomheter, samtidig som det er viktig å drive målrettet arbeid som støtter opp under eksisterende næringsliv.

Intro Trainee sin kontaktperson i Stjørdal kommune er Kari Øfsti.

Stjørdal kommunes nettside: http://www.stjordal.kommune.no/