Stjørdal Næringsforum

STJØRDAL NÆRINGSFORUM  SKAL VÆRE EN KRAFT SOM SKAPER OG UTVIKLER ET STERKT NÆRINGSLIV

Stjørdal Næringsforum er en frittstående og selvstendig organisasjon som har som formål og fremme næringslivet i Stjørdal kommune, og slik bidra til økt verdiskapning i eksisterende bedrifter og et bedret grunnlag for nyetableringer. Dette utvirkes gjennom idéskapende, initiativskapende og koordinerende virksomhet både mellom kommunen/ fylkeskommunen og næringslivet i Stjørdal.

Stjørdal Næringsforum skal dessuten drive markedsføring, produktutvikling og salg av service-tjenester i Stjørdal kommune, samt koordinere disse både m.h.t. tidspunkt og type.

Stjørdal Næringsforum ble medlem av Intro Trainee i januar 2011, og kontaktpersonen for Intro Trainee er Torstein Mørseth.

Stjørdal Næringsforums nettside: http://www.stjordalinfo.com