Tine Midt-Norge Verdal

TINE Midt-Norge Verdal på Ørin Industriområde i Verdal i Nord-Trøndelag, og er et spesialanlegg for produksjon av Jarlsberg, Gräddost og myseprodukter. De 58 ansatte ved anlegget produserer ca. 8 000 tonn ost årlig. Siden anlegget ble bygget i 1976 har det tekniske utstyret og bygningsmassen kontinuerlig blitt fornyet og opprustet for å tilfredsstille dagens krav til et effektivt og tidsmessig ysteri. I 2011 stod en ny fabrikk for produksjon av smør og Bremykt klar på Ørin.

Intro Innherred sin kontaktperson i Tine Midt-Norge Verdal er Bente Bjørgum.

Tine Midt-Norge Verdals nettside: http://www.tine.no/page?id=118