Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor ble opprettet høsten 2001. Med etableringen av kontoret har Trøndelag kommet nærmere det europeiske markedet både når det gjelder forskning og næringsliv. Europakontoret skal bidra til regional utvikling ved å være døråpner ved internasjonalisering av trønderske bedrifter, være kanal til EU’s forskningsprogrammer for FoUmiljøene i regionen, samt være et redskap for de regionale og lokale myndigheter i europeisk samarbeid.

Brussel, med EU-institusjonene og ambassadører og representasjoner fra hele verden, er et unikt internasjonalt mijlø for informasjonsutveksling og nettverksbygging.

Trøndelags Europakontor eies av: Sør- og Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Trondheim kommune, Steinkjer kommune, HiNT, HiST, Nord-Trøndelagsforskning, Sparebanken Midt-Norge og NTE.

Trøndelags Europakontor består av kontoret i Brussel og et hjemmeapparat i Trøndelag. Hjemmeapparatet består av medeiere, styringsgruppen og andre deler av medeiernes organisasjoner. Kontoret skal være et virkemiddel i en strategi for å nå bestemte mål. En viktig begrunnelse for opprettelsen av Europakontoret er at kontoret skal være et fora for samarbeid om regional utvikling i Trøndelag.

Daglig leder ved Trøndelags Europakontor er Vidar Segtnan.

Trøndelags Europakontors nettside: http://www.mid-norway.no/