Trønderbilene AS

Intro Trainee er svært glade for å få med Trønderbilene som ny medlemsbedrift i 2018, og ser frem til et svært spennende samarbeid i tiden framover. 

Trønderbilene AS er ett av Norges ledende busselskap med 680 ansatte, 500 busser og en årlig omsetning på 650 mill. NOK. Vår historie startet med Fylkesbilene i Nord-Trøndelag i 1920, med røtter tilbake til Norges første postførende bilrute i 1908.

På vegne av oppdragsgivere drifter vi rutebuss, skolebuss og helsebuss i Trøndelag, Oppland, Hedmark og Telemark. I tillegg kjører vi ekspressbuss og turbuss. Vi har tre fullt utbygde verksteder i Steinkjer, Støren og Åfjord. Hovedkontoret ligger i Levanger.

Trønderbilene AS eies av Torghatten ASA som er ett av landets største transportkonsern.

TBs facebookside: https://www.facebook.com/tronderbilene/

Trønderbilene ASs nettside: http://tronderbilene.no/