Trønderbilene AS

Intro Trainee er svært glade for å få med Trønderbilene som ny medlemsbedrift i 2018, og ser frem til et svært spennende samarbeid i tiden framover. 

Trønderbilene AS (TB) er blant Norges ledende busselskaper og har sitt hovedkontor i Levanger. På vegne av oppdragsgivere drifter de rutebuss, skolebuss og helsebuss i Trøndelag, Oppland, Hedmark og Telemark. I tillegg kjører de turbuss i inn- og utland. Selskapet har tre verkstedselskaper lokalisert i Steinkjer, Støren og Åfjord. TB eies av Torghatten ASA som er ett av landets største transportkonsern.

TBs hjemmeside: https://www.tronderbilene.no/

TBs facebookside: https://www.facebook.com/tronderbilene/

Trønderbilene ASs nettside: http://tronderbilene.no/