Fredrik Langseth

Fredrik startet som trainee saugust 2022 og skal jobbe med organisering, eiendomsutvikling og digitalisering i Steinkjerbygg