Ingrid Soknes Aunet

Ingrid kommer opprinnelig fra Levanger og har etter mange års studier i Trondheim flyttet tilbake sammen med mannen sin og sønnen Ole som er tre år. Om ikke lenge ventes barn nummer to. Ingrid er glad i å reise, friluftsliv og gode musikkopplevelser.

Ingrid har en bachelor i biologisk og kognitiv psykologi og en mastergrad innen helse-, organisasjons- og kommunikasjonspsykologi fra NTNU. Masteroppgaven omhandler helsefremming og folkehelse der hun ved hjelp av HUNT 3-undersøkelsen undersøkte positive helsedeterminanter blant nord-trøndere.