Jomar Sæterøy Maridal

Jomar er 26 år og har en mastergrad i entreprenørskap, innovasjon og samfunn fra NTNU. Han har også studert Europastudier ved NTNU og samfunnsøkonomi ved University of California, Santa Barbara. Han leverte masteroppgaven sin våren 2018, som handlet om hvordan nullvekstmålet for biltrafikk i Oslo kan nås og opprettholdes i framtiden.

Jomar kommer fra Kristiansund, men har bodd i Trondheim de siste årene som student. Han trives godt i Trøndelag, og skal gjennom Intro Trainee jobbe to år i Trøndelag fylkeskommune. Her skal han bidra inn i utformingen av en ny regional plan for arealbruk for det nye sammenslåtte fylket, og gleder seg til å lære hele Trøndelag godt å kjenne.