Lars Rolstad Libach

Lars kommer fra Trondheim hvor han har bodd sammen med samboer og sønn. De flyttet til Nord-Trøndelag da han fikk tilbud om traineestillingen. Ut over å studere og å være småbarnspappa har han og tatt seg tid til telemarkkjøring, fjellturer og å lage mye og god mat.

Lars har studert geografi, i all hovedsak naturgeografi, ved NTNU og leverte mastergraden i juli 2010. Masteroppgaven tar for seg en erosjonsyklus i flere elveskråninger med analyse av prosesser som former landskapet og transporterer sedimenter. Han har og en del praktisk yrkeserfaring relevant for studiene, dette innebærer blant annet arbeid med hydrologiske sporstoffundersøkelser, digitalisering av vannstandsdata og oppmåling av vannmagasiner.